Index > Museum > Collecties

Collecties

TAMAT belicht het werk van kunstenaars en ambachtslieden van de 15e eeuw tot vandaag. De textielcollecties van TAMAT, van de Federatie Wallonië-Brussel, van de Provincie Henegouwen en van de Stad Doornik worden voorgesteld in permanente en tijdelijke tentoonstellingen en vormen een schat aan historische, artistieke en technische informatie.

Ontdek
onze collecties

PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers is een partner van TAMAT. Wij nodigen u uit om de catalogus van onze collecties te ontdekken op hun specifieke platform.

TAMAT beheert een uitzonderlijke collectie van elf wandtapijten uit de 15de en 16de eeuw. Ze worden toegeschreven aan Doornik en getuigen van het belang van de stad als centrum van de wandtapijtweverij en van haar onmiskenbare invloed op Europa tijdens de Middeleeuwen en de vroege Renaissance.

 

Negen ervan werden tussen 1953 en 1967 aangekocht door de Stad Doornik, dankzij oorlogsschadevergoedingen die door de Staat werden toegekend. Doornik was inderdaad een van de meest vernielde steden van België na de Duitse bombardementen in mei 1940. Het Museum voor Geschiedenis en Decoratieve Kunsten, gevestigd in de Lakenhalle, ontsnapte niet aan de ramp en zijn rijke collecties, waaronder wandtapijten, werden vernietigd.

 

Vanaf de jaren 1950 kocht de stad, op advies van gespecialiseerde historici, wandtapijten aan van verzamelaars, kunstgalerijen of op kunstmarktverkopen, die gecertificeerd werden als afkomstig uit Doornik. Deze wandtapijten verrijkten de herboren collecties van het nieuwe Museum voor Geschiedenis en Archeologie, dat in diezelfde periode werd opgericht.

CRUNELLE José, Jaune jaune (carton)
VAN DEN NESTE René, Jeune femme aux oiseaux (tapisserie)

In 1983 werd het project van een wandtapijtmuseum geboren, een combinatie van de oude collecties en het toenmalige TAMAT, een vzw die twee jaar eerder was opgericht. Op initiatief van de Franse Gemeenschap van België, de Provincie Henegouwen en de Stad krijgt het Hôtel Gorin, een voormalig neoclassicistisch herenhuis (1825), gedeeltelijk geklasseerd, een nieuwe bestemming. In juni 1990 opende het Museum voor Wandtapijten zijn deuren en stelt nu de oude wandtapijten tentoon, verrijkt met een tiende stuk dat door de Franse Gemeenschap werd aangekocht. In 2021 besliste de Koning Boudewijnstichting om een elfde stuk in bewaring te geven, aangekocht dankzij het Fonds Claire en Michel Lemay.

 

Naast deze 15e en 16e eeuwse wandtapijten bevatten de collecties vooral recentere wandtapijten en textielwerken, maar ook kartons en tekeningen. Een reeks werktuigen is eveneens opgenomen. Deze collecties maken het mogelijk de stilistische veranderingen te observeren en te begrijpen die zich hebben voorgedaan tussen de wandtapijten van de Middeleeuwen en die van vandaag. De wandtapijten uit de 15de en 16de eeuw getuigen van de historische knowhow die van Doornik een vooraanstaande textielstad maakte, terwijl de wandtapijten van de kartonschilders van de groep “Forces Murales” de nieuwe geest onthullen die deze generatie kunstenaars vlak na de oorlog bezat. Ten slotte laten de werken van hedendaagse kunstenaars toe om een specifieke taal te ontdekken en de kracht waarmee de textielkunst volledig verankerd is in de hedendaagse kunst.

 

De collecties wandtapijten en textielkunst die door TAMAT worden beheerd, betreffen stukken die hoofdzakelijk toebehoren aan de Federatie Wallonië-Brussel, TAMAT, de provincie Henegouwen en de stad Doornik. Een deel van de werken wordt door kunstenaars gedeponeerd. De werken en creaties van de bursalen van het atelier voor onderzoek en experiment verrijken (sinds 2018) deze diversiteit van expressie. Zo bieden de door TAMAT beheerde collecties een coherent panorama van de evolutie van de wandtapijt- en textielkunst, waarvan het merendeel van Belgische kunstenaars afkomstig is.