Index > Museum > Instanties Index > Museum > Bodies

Instanties

TAMAT wordt structureel ondersteund door de Federatie Wallonië-Brussel, de Provincie Henegouwen en de Stad Doornik. De politieke vertegenwoordigers van deze overheden zetelen in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van TAMAT.

Raad van Bestuur

Voorzitter: Sylvie Liétar, schepen van Cultuur – Stad Doornik
Secretaris: Bruno Lestarquit
Penningmeester: vacant
Leden: Ophélie Deblocq, Federatie Wallonië-Brussel – Guillaume Farvacque, Provincieraadslid, Provincie Henegouwen – Rebecca Lamarque, Artistiek Directeur Notélé, Voorzitter van de Culturele Raad – Eric Robert, Provincie Henegouwen – Joris Winberg, Federatie Wallonië-Brussel
Genodigden: Melanie Coisne, directeur van TAMAT – Vincent Bertholet, cultuurinspecteur FWB

Algemene Vergadering

Yves Boyaval, Stad Doornik – Ophélie Deblocq, FWB – Jacques Desablens – Jérémy Dys – Guillaume Farvacque, Provincie Henegouwen – Martine Gadenne – Jan Godyns – Rebecca Lamarque, voorzitster van het CC – Jacky Legge – Bruno Lestarquit, secretaris van de raad – Sylvie Liétar, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Stad Doornik – Amine Mellouk, Stad Doornik – Pierre Peeters – Eric Robert, Provincie Henegouwen – Benoît Stephenne, Provincie Henegouwen – Bob Van der Auwera – Nathalie Vanlippevelde – Christian Varèse – Marie Vercauteren – Joris Winberg, FWB
Permanente gast: Melanie Coisne, Directeur

Culturele Raad

TAMAT wordt in zijn creatief werk gesteund door de leden van zijn Culturele Raad. Dit is een adviesorgaan dat in de eerste plaats tot taak heeft TAMAT te ondersteunen op het gebied van artistiek onderzoek, d.w.z. textielexperimenten. De Raad kan ook op ad hoc-basis bijstand verlenen op het gebied van de programmering.

Samenstelling
Olivia Clément – Melanie Coisne, directrice van TAMAT – Laurence Dervaux – Martine Gadenne – Jan Godyns – Rebecca Lamarque, voorzitster van het CC – Robin Legge – Olivia Mortier – Béatrice Pennant – Olivier Reman, artistiek adviseur – Annick Schotte – Magali Vangilbergen