Index > Museum > Presentatie

Museum

TAMAT, gelegen in de museumwijk, in het hartje van Doornik, is een plek die gewijd is aan wandtapijten en textielkunst. Dankzij tentoonstellingen en allerhande publieksactiviteiten bewaart, bestudeert, verrijkt en deelt het museum een referentiecollectie die ons in staat stelt vijf en een halve eeuw erfgoed op het gebied van wandtapijten en textiel te ontdekken.

Ontdek de missies en het team van TAMAT.

TAMAT belicht het werk van kunstenaars en ambachtslieden vanaf de 15e
eeuw tot vandaag. De wandtapijt-en textielcollecties van TAMAT, de Federatie Wallonië-Brussel, de Provincie Henegouwen en de Stad Doornik worden gepresenteerd in permanente en tijdelijke tentoonstellingen en zijn van grote historische, artistieke en technische waarde.

Het behoud van textiel is een taak die expertise en handigheid vereist, onder meer vanwege
de kwetsbaarheid ervan. 
TAMAT stelt twee conservatoren- restauratoren tewerk die, vanuit het restauratieatelier van het museum, hun passie en know-how met zowel het grote publiek als met vakmensen delen.

Het onderzoeksprogramma van TAMAT, dat openstaat voor externe onderzoekers en wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappelijke instellingen zoals KIK-IRPA of universiteiten, is nauw verbonden met de programmering van tijdelijke tentoonstellingen, het aankoopbeleid en de inventaris. Onderzoek wordt ook verricht in het kader van de herziening van permanente tentoonstellingen en de voorbereiding van publicaties.

 

Bovendien is het museum een bron van informatie voor alle studies over (wand)tapijtweefkunst en textielkunst, met name door de aanwezigheid van een documentatiecentrum. Het is dus een platform voor onderzoekers, universiteiten, andere musea en zelfs kunstenaars.

Al veertig jaar lang ondersteunt en verwelkomt TAMAT kunstenaars uit de
hele wereld dankzij creatieve beurzen. Het transversaal programma moedigt
de kunstenaars aan om het onderzoek in situ uit te voeren, gevoed door alles wat TAMAT te bieden heeft.

 

Na een jaar van experimenteren met en rond textiel, wordt het onderzoek in een catalogus gebundeld en de resultaten voor het grote publiek tentoongesteld.